Regulamin Ogólny i Szczegółowy

Witajcie!
Z uwagi na to, że świadczę różne usługi to postanowiłem na ile to możliwe, mniej więcej przedstawić Wam sposoby mojej pracy oraz inne przydatne informacje.
Jest to jednocześnie „Regulamin Ogólny” korzystania z moich usług, abyśmy wszyscy mieli jasność co do Naszej współpracy. Proszę o zapoznanie się z nim przed zapisaniem się na zajęciach. Całość brzmi biurokratycznie i być może mało zachęcająco ale jest to wymagane z powodu bardzo różnych Waszych oczekiwań.

 

 

1. Regulamin Ogólny

Drogi Użytkowniku.

1.  Zanim wyrazisz chęć współpracy poznaj proszę informacje o mnie. Postarałem się dość szczegółowo opisać to co najważniejsze, aby nie była to współpraca w ciemno – kliknij link.
2. Zajęcia, które oferuję opierają się na zasadzie wspólnych działań, a więc nie dokonają się zmiany bez Twoich wniosków własnych. Nie może to mieć przez cały czas formy wyczekiwania od zajęć do zajęć, bowiem potrzeba również Twojej inwencji (choćby nabywanej z czasem) po moim nakierowaniu.
3. W pracy korzystam przede wszystkim z wiedzy i wniosków powstałych w toku wielu doświadczeń własnych i powiązanych z tym przeżyć innych ludzi. Podstawą i punktem wyjściowym jest teoria poznawcza, behawioralna, schematu i terapia ACT, a także koncepcje terapii strategicznej.
4.
Powyższe teorie, praktyka i wiedza mają bardzo duże możliwości lecz nie są one nieskończone. W wypadku teorii poznawczych, na których bazuje moja praca potrzebne jest duże zaangażowanie ze strony klienta. Chęci świadomego działania i budowania samoświadomości oraz trzymania się postaw obiektywizmu i logiki, przy jednoczesnym odczuwaniu przykrych emocji, myśli bądź objawów.
5. Aby zajęcia te przyniosły oczekiwany efekt, dobrze jest w jakimkolwiek stopniu integrować się z punktem odniesienia do zaburzenia jaki przedstawiam podczas nich. Gdyż w przeciwnym wypadku będziesz podważał swój każdy krok.
6. Jeżeli po kilku lub kilkunastu spotkaniach uznasz, iż nie „kupujesz” tych teorii to poinformuj mnie o tym.
7. Moje zajęcia nie służą ku temu aby w szybkim czasie pozbyć się niechcianych myśli czy objawów w utrwalonych zaburzeniach lękowych. Każde zajęcia tego rodzaju to określone procesy, rozkładające się zwykle w różnym czasie i nie są całkowicie zależne tak naprawdę ode mnie. Ja pełnię jedynie rolę nakierowującą.
8. Kiedy zgłaszasz się do mnie z chęcią pracy nad zaburzeniami lękowymi to nad nimi pracujemy. Jeśli w trakcie tego procesu pojawią się inne obciążenia emocjonalne, błędne przekonania o sobie lub problemy osobiste, to Ty decydujesz czy daną sprawą będziemy się również zajmowali. Innymi słowy na Tobie spoczywa odpowiedzialność, którą drogę zajęć wybierasz.
Oczywiście moją odpowiedzialnością jest wyjaśnienie jaki masz wybór oraz zasygnalizowanie wystąpienia określonego problemu, w oparciu o informacje jakie mi przekazujesz.
9. Nie podejmuję za Ciebie decyzji o leczeniu lekami stosowanymi na zaburzenia psychiczne, mogę jedynie pomóc określić zyski i ewentualne straty oraz wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane z tym tematem.
10. Czasami aby zrobiło się lepiej, potrzeba aby było gorzej. Dotyczy to szczególnie „puszczania” kontroli w szeroko rozumianych zaburzeniach lękowych, a także ogólnej jej potrzebie.
Nasilenie złego samopoczucia może pojawić się również w wypadku prób zmian w zachowaniach np. upewniających się, unikających bądź wykraczania poza stworzoną przez lęk i często Nas samych strefę komfortu.
Próby ingerencji w głębiej utrwalone schematy, przekonania poprzez pracę poznawczą, wyobrażeniami, prowokowania emocji, mogą również powodować okresowe pogorszenie stanu emocjonalnego.
11. Proszę Cię abyś zapisując się do mnie na zajęcia, był zdecydowany na zmiany w kwestiach postrzegania samego zaburzenia i cierpienia jakie niesie.
Podczas pracy nie koncentruję się tylko na tym abyś poczuł się „super i to mega szybko”, a moimi głównymi technikami nie są – „odwracanie uwagi” oraz „relaksowanie się”.
12. Nie będziemy bezpośrednio likwidowali myśli, negatywnych emocji czy objawów ale (w zależności od problemu) uczyli się zmiany postrzegania ich i zmniejszania wartości, poprzez akceptację czyli przyzwalanie, modyfikację zachowań wspierających zaburzenie, logikę (pomimo tego jak się źle czujemy), bycie uważnym oraz konfrontację z niechcianym samopoczuciem i obawami.
13. Biorę odpowiedzialność za wszystko co mówię podczas spotkań, jak również za techniki i metody, które oferuję Tobie.
14. Nie biorę odpowiedzialności za to w jaki sposób wykorzystujesz na co dzień informacje uzyskane podczas sesji, ani za to czy one na pewno dadzą oczekiwany przez Ciebie efekt. Dlatego, że nie mam nad tym kontroli i nie jestem w stanie ich wdrożyć w praktyce za Ciebie.
15. Jeżeli Twoim oczekiwaniem (w wypadku zaburzeń lękowych) wobec mnie jest podejście – „da mi sposoby oraz zadania do zrobienia i MUSZĘ wyjść z zaburzenia w miesiąc lub sześć na zawsze”, to do razu mogę założyć i napisać Tobie wprost, że to prawdopodobnie nie wyjdzie. Gdyż tworzysz sobie w taki sposób sam presję, która potem jest obecna przez dłuższy czas podczas zajęć i prowokuje zwracanie jeszcze większej uwagi na samopoczucie.
16. Działanie to nie tylko „zasuw” i „ryzykowanie – ekspozycja” ale także tworzenie wyrozumienia dla siebie i „piekła”,
które odczuwamy w sobie.
17. Teorie poznawcze, schematów, behawioralne, metody strategiczne czy ACT, na których opieram swoją pracę nie są strategiami leczącymi utrwalone zaburzenia osobowości POPRZEZ relację prowadzący – klient.
Relacja oczywiście jest bardzo ważna, jednak nadal sama w sobie (jeśli tylko nie jest totalnie nieprawidłowa) ma znaczenie drugorzędne. Bowiem metody te opierają się na zasadzie świadomego działania klienta w życiu i nabierania postaw wobec tego przez co cierpi – POMIMO negatywnych odczuć. Również w wypadku zaburzeń osobowości.
Dlatego kiedy u klienta występuje bardzo silny opór\bunt przed zmianami i pracą nad sobą utrzymujący się dłuższy czas i uniemożliwiający wręcz pracę na podstawach poznawczych, to może okazać się, iż jest wymagana zmiana rodzaju zajęć.
18. Pozwalam nagrywać spotkania ze mną, jednakże nie wyrażam zgody na ich publikację ani przekazywanie komukolwiek bez mojej pisemnej zgody.
19. Może pojawić się sytuacja, że omówimy w całości materiał z danego problemu lub ogólnej dziedziny, a mimo to wdrażanie wiedzy oraz technik w praktyce nadal będzie stało w miejscu. Poinformuję Cię o tym i jeśli będzie to możliwe zaproponuję dodatkowe rozwiązania, bądź poruszenie innego problemu. O tym czy będziesz chciał dalej kontynuować spotkania decydujesz Ty.
20. Nie jestem w stanie podać czasu, w którym poczujesz się dobrze. Składa się na to tak wiele czynników indywidualnych, że nie sposób tego przewidzieć.
21. W wypadku zażywania przez Ciebie leków stosowanych w leczeniu zaburzeń psychicznych, nie potrafię odpowiedzieć na pytanie – czy po odstawieniu zaburzenie „wróci”? Gdyż jest to zależne od wielu elementów układanki, nie całkiem zależnej ode mnie.
Choć zapewne będę się bardzo starał, przekazać Ci wiedzę o tym jak możesz prawidłowo „nastawić się” na czas odstawiania leków.
22. Na spotkaniach możesz liczyć z mojej strony na PEŁNĄ akceptację Twojej osoby. Nie oznacza to jednak, że zajęcia zawsze muszą być pełne wyrozumiałości dla wszystkich Twoich zachowań. Zapewne tak nie zawsze będzie.
23. Masz pełne prawo zapytać mnie o wszelkie wątpliwości związane z Tobą czy Naszą współpracą, a ja mam obowiązek udzielić odpowiedzi podczas spotkania.
24. Czas trwania sesji to okres 50 minut (warunek ten nie dotyczy usługi „E-mail” ani zajęć dla par lub innych szkoleń bądź warsztatów).
25. Cena jest uzależniona od rodzaju usługi i podana na stronach dla nich przeznaczonych.
26. Na początku każdego pierwszego spotkania uzyskasz informację o poufności współpracy i różnych aspektach związanych z jej podjęciem.
27. Pomiędzy umawianymi spotkaniami istnieje możliwość napisania do mnie poprzez komunikator Skype, z określonym pytaniem czy inną sprawą. Zaznaczam jednak, iż wówczas nie należy moich ewentualnych odpowiedzi (nie są one moim obowiązkiem) traktować jako sesji, czy też pełnej pomocy psychologicznej. Nie jestem bowiem w stanie w takich momentach, zawsze i wszędzie rozwinąć należycie wypowiedzi czy całościowo odnieść się do problemu.
Jest to jedynie pewna forma wsparcia bądź ogólnego określenia sytuacji na dany moment, a to jak wykorzystasz te informacje zależy od Ciebie.
28. Usługi świadczę poprzez działalność gospodarczą, a dokładnie spółkę:
„Psychological & Coaching Services” | Jacquingasse 16/28 | 1030 Wiedeń/Austria.
Adres w Polsce:
Hierowskiego 44d | 40-750 Katowice.
29. Płatności za usługę możesz dokonywać wedle własnej wygody zarówno na konto zagraniczne jak i polskie. Najlepiej przed spotkaniem ale jest też możliwość, iż zaraz po. Z uwagi, że nie publikuję numerów kont (wiele osób dokonywało wpłat nawet bez ustalenia terminu), to chcąc je uzyskać skontaktuj się proszę ze mną.
30. Posiadam prawo do urlopu i chorobowego, podczas których mogę być przez jakiś czas niedyspozycyjny i nie odpowiadać na Twoje wiadomości. Nawet wówczas kiedy źle się czujesz.
31. W wypadku gdy będę wiedział, że z jakiś powodów nie mogę świadczyć usługi dłużej niż przez okres 3 tygodni lub więcej, mam obowiązek poinformować Cię o tym i ustalić ewentualne alternatywy, w  miarę moich możliwości.
32. Poniższe informacje o sposobach mojej pracy również stanowią część regulaminu, zwanego „Regulaminem Szczegółowym”.

2. Jak pracuję? Zaburzenia lękowe, depresyjne oraz inne problemy emocjonalne

 

a) Dość często zdarza się, że na zajęcia do mnie trafiają osoby po wielu odbytych już terapiach i/lub zdobytej wiedzy o zaburzeniach z różnych źródeł ale także osoby całkiem „nowe” w temacie. Każdy ma różne potrzeby i oczekiwania, a także indywidualne problemy.  Stworzyłem dlatego pewien plan pracy, którego się zwykle trzymam. Oczywiście jest on ułożony po to aby ułatwiać oraz informować i nie każdy będzie potrzebował wszystkiego co w nim jest zawarte.  Staram się być też w tym wszystkim elastyczny.
Po prostu został on stworzony abyś mógł zobaczyć czego możesz ode mnie oczekiwać i mniej więcej w jaki sposób pracuję.
Jeśli będziesz miał jakikolwiek komentarz co do tego lub pytanie, to śmiało pytaj i na sesji oraz przed zapisaniem się.

Zazwyczaj praca polega na połączeniu „odburzania”  – nie są to jakieś tajemne dane wyciągane z „magicznego kotła”, a ogólnodostępne informacje przez lata publikowane wpisami na forum www.zaburzeni.pl, bądź pod postacią rozmaitych form korespondencji internetowej, a także nagraniami na kanale youtube „Divovick”. Pokrywają się one  w 80 % z  nurtami terapeutycznymi, a szczególnie podejściem poznawczym i behawioralnym oraz wszystkimi, które opowiadają się za pracą nad zaburzeniem poprzez określone podejście do tego co ono niesie. Wzbogacone  o własne doświadczenia i przemyślenia wynikające z wielu lat współpracy – w różnych formach – z osobami zaburzonymi i sporą ilością przeczytanych pozycji psychologicznych.
Do „odburzania” dokładam bądź stosuję przede wszystkim  metody poznawczo – behawioralne, ACT,  oraz koncepcję terapii strategicznej.
Poniższy  zakres czasowy podany w nawiasach określony jest w przybliżeniu i zależny od indywidualnej historii danej osoby.

Plan pracy dla zaburzeń lękowych, depresyjnych oraz inne problemów emocjonalnych.

1. Wysłuchanie klienta i ogólne nakierowanie na problem (1-2 sesje).

2.
Wyjaśnienie mechanizmów zaburzenia i głównych obaw oraz czynników je podtrzymujących (1-4 sesje).
+ Zadania własne ukazujące nieprawidłowości w myśleniu, zachowaniu i podejściu do zaburzenia.

3.
Wdrożenie logiki i świadomych alternatyw dla zaburzenia, jako czynników odseparowujących od zaburzonych emocji, myśli oraz objawów (4-12 sesji):
– racjonalne odnoszenie się do zaburzenia i wszystkiego co z nim związane, w celu nadania temu innej rangi niż „zagrożenie”, czyli tzw. świadome działanie i myślenie „wbrew zaburzeniu”,
– tworzenie racjonalnych alternatyw dla lękowych myśli i wyobrażeń oraz objawów i emocji (poczuć, odczuć).
+ Zadania własne i zaczerpnięte z terapii CBT.

*Wyjaśnienie – w początkowych fazach zajęć u osób, które zaczynają tego rodzaju pracę i mają zaburzenie lękowe (nie przemęczenie psychiczne), nie jestem fanem stosowania tylko i wyłącznie techniki przyzwalania na wszystko co wynika z zaburzenia. Gdyż z doświadczeń wiem, iż mimo to, że czasem na początku technika ta obniża napięcie, to również siłą rzeczy nie zawsze likwiduje konkretne obawy i ogólnie schematy lękowe.
Zdarza się, iż prowadzi to też do tworzenia się zachowań unikania tego co daje nam zaburzenie (w zależności od osobowości i temperamentu). Choć oczywiście nie twierdzę, że zawsze taka sytuacja ma miejsce.
Jednak bywa tak, że kiedy postawimy tylko na tego konia, to potem trzeba wracać do braku umiejętności logicznego ustosunkowania się do wszystkiego co związane z zaburzeniem i nieprawidłowością Naszych schematów myślenia.
Dlatego wolę najpierw (mimo, że to trudniejsze) skupić się na logicznym podejściu, po to aby zrobić większy krok do odseparowania się od myśli, emocji i objawów grubą racjonalną krechą. O ile jest to stosowane systematycznie i bez pośpiechu.
Ten etap czasem się wydłuża.

4. Akceptacja (2-4 sesje):
– ustalenie czym w ogóle jest oraz wprowadzenie do gry akceptacji logicznej.
+ Zadania zaczerpnięte z CBT i ACT.

5. Podstawowy trening umiejętności skupiania uwagi (1-4 sesje).
Na życzenie Twoje mogę przeprowadzić dłuższy trening „bycia uważnym” ale na to potrzebujesz się zdecydować się samemu.
Gdyż uważność wymaga praktyki i dużego zaangażowania w ten proces. Nie można do tego nikogo zmuszać.
Trening podstawowy jest potrzebny do dalszych etapów pracy nad zaburzeniem i wymaga on również codziennej praktyki przez cały okres trwania zajęć.

6. Ustalenie negatywnych i utrwalających zaburzenie zachowań (zachowawczych, uspokajających itp.), oraz plan ich stopniowej likwidacji (1-4 sesje).
+ Zadania własne i CBT.

7. Negatywne myśli, wyobrażenia, czarne scenariusze.
7.1. Dopuszczanie negatywnych myśli oraz wyobrażeń do siebie (4-12 sesji):
– koncepcja przyzwalania i braku reakcji na myśli, wcześniej uporządkowanych poprzez racjonalizację,
– relaksacja i ćwiczenie uwagi na czymś konkretnym i angażowanie w to,
– w razie potrzeby dalszy ciąg racjonalizacji niektórych z myśli, obaw lub wyobrażeń, które opierają się przyzwalaniu,

– „eliminacja” szkodliwej świadomej analizy, która odpowiada za trzymanie kontroli.
+ Zadania zaczerpnięte z terapii ACT i CBT.
7.2.Czasami w zależności od indywidualnego problemu i schematu lękowego, dobrze jest podkręcić atmosferę (4-12 sesji):
– prowokowanie i wywoływanie przerażających myśli i wyobrażeń,
– ekspozycja wyobrażeniowa wobec czarnych scenariuszy iluzji lękowej (tzw. „ryzykowanie”),
– uczęszczanie do miejsc lub doprowadzanie do sytuacji, w których lękowe myśli nasilają się, w celu ŚWIADOMEGO oswojenia tego faktu.
+ Zadania własne i zaczerpnięte z terapii CBT.

8. Zmiana otoczenia myślowego i zmniejszanie poziomu utożsamiania się z zaburzeniem (1-8 sesji):
– odwracanie uwagi jako element ulgi, a nie główny czynnik procesu odburzania,
– alternatywy w postaci wartości i działań dla zaburzonych emocji, myśli i objawów,
– skupienie na realnych sprawach życiowych, które możesz zmienić lub poprawić.
+ Zadania zaczerpnięte z terapii ACT oraz koncepcji strategicznej.

9. Lęk, napady paniki  (4-12 sesji):
– znajomość mechanizmu waszego lęku i/lub paniki,
– świadome podejście do napadów i częste prowokowanie ich występowania,
– brak reakcji na lęk wolnopłynący i świadomość skąd on wynika w Waszej sytuacji,
– okresowe wczuwanie się w sam lęk, oswajanie go ale z „własnej woli” a nie przymusu.

10. Objawy somatyczne wynikające z zaburzenia (4-12 sesji):
– likwidacja nieprawidłowych reakcji w obliczu objawów,
– świadome okresowe wczuwanie się w objawy,
– przyzwalanie i nabieranie określonego stosunku wobec nich.
+ Zadania zaczerpnięte z terapii ACT i CBT.

11. „Ekspozycja terenowa” –  w wypadku zaburzeń, które ograniczają aktywność (4 – 12 sesji):
– planowanie aktywności i ekspozycji przeciwnej do ograniczeń stawianych przez zaburzenie,
– wsparcie w tym okresie.
+ Zadania własne i zaczerpnięte z terapii CBT.

12. Wewnętrzny krytyk (2-6 sesji):
– zrozumienie źródła własnego automatycznego krytyka,
– początkowa racjonalizacja i nabieranie postawy wobec niego,
– dopuszczanie do głosu innych możliwości niż tylko krytyka – innymi słowy wyrozumienia,
– przyzwalanie na błędy i porażki.
+ Zadania własne i zaczerpnięte z terapii CBT.

13. Ćwiczenie umiejętności wdzięczności i dostrzegania tego co posiadasz. (2-4 sesje).
+ Zadania własne i zaczerpnięte z terapii ACT.

W wypadku zaburzeń depresyjnych.
Poza oczywiście wieloma powyższymi krokami opisanymi dla zaburzeń lękowych to:

1. Budowanie aktywności i skupienie na rozwiązywaniu sytuacji, która stan ten wywołała (4-16 sesji).
+ Zadania z terapii ACT i CBT.

Dla współistniejących życiowych problemów i blokad rozwoju osobistego.

1. Podejście do stresu i problemów życiowych:
– przeanalizowanie źródła problemów i stresów,
– wybranie możliwości działania lub podejścia do stresu albo zmiany sytuacji – ostateczna decyzja o zmianach leży po stronie klienta,
– czasami jest potrzebna akceptacja tego czego zmienić nie możemy lub obecnie nie chcemy.
+
Zadania zaczerpnięte z ACT i CBT

4. Umiejętność wyrażania własnych potrzeb i zalążki asertywności (4-12 sesji):
– jest to nauka poprzez doświadczanie tych samych sytuacji ale praktykowanie nowych zachowań.

2. Skupienie na tym co rozwija, a nie na tym co szkodzi (4-12 sesji).
+ Zadania zaczerpnięte z terapii ACT i metody strategicznej.

* Wyjaśnienie nie jestem zwolennikiem zadawania ćwiczenia domowego po każdej sesji. Czasami spotkanie ma formę rozmowy i wykładu, tak aby dana osoba mogła przez najbliższy czas do kolejnego spotkania przemyśleć to co usłyszała, wyciągnąć wnioski i zadać pytanie w razie potrzeby o konkretną rzecz, którą omawialiśmy. Czyli zaangażowała się w ten proces „po swojemu”.
Z mojej perspektywy jest to jeden z najistotniejszych czynników.

b) Czas trwania:
Całość tego rodzaju zajęć zwykle rozkłada się na określony czas. Wchodzą tu w grę oczywiście czynniki indywidualne ale w przybliżonych ramach czasowych można ustalić, że zazwyczaj przerobienie powyższego materiału to najczęściej okres między 6 a 14 miesiącami.

* Wyjaśnienie – zaznaczam jednak, iż jest to czas przekazania materiału i zaoferowania określonej wiedzy a nie realnego wdrożenia działania w praktykę, gdyż tego akurat określić nie jestem po prostu w stanie.
Choć całym swoich serduchem chciałbym to zrobić za Was…to nie mogę. Proszę mieć to naprawdę na uwadze.

3. Jak pracuję? Umiarkowane bądź nasilone zaburzenia osobowości, nieprawidłowe przekonania o sobie (schematy), syndrom DDA / DDD

 

a) Zdarza się, że poza mechanizmami zaburzeń lękowych mają miejsce zakodowane nieprawidłowe schematy, (przekonania) bądź zaburzenia niektórych cech osobowości o różnym nasileniu.
Wyrażane jest to wszystko najczęściej w stosunku do samego siebie lub innych, choćby w sytuacjach interakcji międzyludzkich bądź w zetknięciu się z sytuacją uznaną za trudną lub mocno stresującą.
Czasami problemem jest po prostu nadmierne integrowanie się z emocjami, takimi jak np. wstyd, poczucie winy, własnej niedoskonałości, potrzeba aprobaty i względnie stałe zachowanie w obliczu tych emocji np. perfekcjonizm, unikanie, nadmierne angażowanie się w drugą osobę zapominając o sobie itp.
Niektóre osoby noszą w sobie wysokie pokłady frustracji i złości, które wynikać mogą z choćby wewnętrznego żalu za wcześniejsze doświadczenia życiowe. W takiej sytuacji przydatne może być omówienie bolesnych wspomnień i próba pogodzenia się z nimi. A także poprawianie jakości życia „tu i teraz”, jeżeli obfituje ono w doświadczenia i sytuacje podobne do tych, które do tego wewnętrznego bólu wcześniej doprowadziły.

Stworzyłem pewien plan pracy, którego  zwykle się trzymam. Oczywiście jest on ułożony po to aby ułatwiać oraz informować i nie każdy będzie potrzebował wszystkiego co w nim jest zawarte. Staram się być też w tym wszystkim elastyczny.
Po prostu został on stworzony abyś mógł zobaczyć czego możesz ode mnie oczekiwać i mniej więcej w jaki sposób pracuję.
Jeśli masz jakikolwiek komentarz co do tego lub pytanie, to śmiało pytaj i na sesji oraz przed zapisaniem się.

Zazwyczaj praca polega na połączeniu „odburzania”  – nie są to jakieś tajemne dane wyciągane z „magicznego kotła”, a ogólnodostępne informacje przez lata publikowane wpisami na forum www.zaburzeni.pl, bądź pod postacią rozmaitych form korespondencji internetowej, a także nagraniami na kanale youtube „Divovick”. Pokrywają się one  w 80 % z  nurtami terapeutycznymi, a szczególnie podejściem poznawczym i behawioralnym oraz wszystkimi, które opowiadają się za pracą nad zaburzeniem poprzez określone podejście do tego co ono niesie. Wzbogacone  o własne doświadczenia i przemyślenia wynikające z wielu lat współpracy – w różnych formach – z osobami zaburzonymi i sporą ilością przeczytanych pozycji psychologicznych.
Do „odburzania” dokładam bądź stosuję przede wszystkim metody poznawczo – behawioralne, ACT,  schematów oraz koncepcje terapii strategicznej.
Poniższy  zakres czasowy podany w nawiasach określony jest w przybliżeniu i zależny od indywidualnej historii danej osoby.

Przystąpienie do udziału w takich zajęciach zwykle wymaga aby wpierw zaburzenia lękowe – jeśli są obecne – choćby zeszły na dalszy plan. Bowiem silne lęki i obawy bądź natrętne myśli, nie do końca pozwalają skupić się na tych tematach oraz samych sesjach.

Plan pracy dla: umiarkowane bądź nasilone zaburzenia osobowości, nieprawidłowe przekonania o sobie (schematy), syndrom DDA / DDD.

1. Wysłuchanie klienta i „naszkicowanie” problemu (2 sesje).

2. Źródło problemów osobowościowych, przekonań (4-20 sesji):
– wykonanie testu dotyczącego zaburzeń osobowości, błędnych przekonań bądź innego w zależności od problemu,
– „cofnięcie się w czasie” i omówienie konkretnych sytuacji z doświadczeń wstecznych, aby lepiej zrozumieć i zracjonalizować obecne zachowania, reakcje i emocje,
– ustalenie szkodliwych cech i przekonań o sobie, które wpływają na życie tu i teraz,

– przydatne bywa pogodzenie się z przeszłością, bowiem brak tego często generuje sporo złości i żalu. Dlatego czasem warto przeszłość po prostu omówić i najbardziej emocjonujące lub dotkliwe sytuacje.
+ Zadania zaczerpnięte z terapii CBT i schematów.

*Wyjaśnienie – zapisując się do mnie oczywiste jest to, iż nie wybieramy spotkań w klimatach psychodynamicznych. Mam na myśli to, że zajęcia nie polegają w większości czasu na analizie okresu dziecięcego i adolescencji. Nie oznacza to jednak, że Wasze doświadczenia z młodych lat nie mają żadnego znaczenia dla psychiki obecnie i można to wszystko całkowicie zignorować.
W wypadku zaburzeń osobowości i utrwalonych błędnych przekonań (schematów czyli np. potrzeba aprobaty, zachowania „niedopuszczające” do odrzucenia przez innych, perfekcjonizm itp.) czasem może okazać się przydatne bardziej szczegółowe omówienie negatywnych wzorców emocjonalnych jakie miały miejsce w Waszej młodości.
W różnych celach – czasem samoświadomości albo „wyrzucenia” z siebie czegoś co nigdy nie zostało powiedziane, bądź po prostu wypłakania lub zmniejszenia przez to odczucia żalu bądź złości na osoby znaczące z tamtego okresu.
Być może wielu z Was przeszło już terapie „omawiające dzieciństwo”, bądź zwyczajnie nie chcecie poruszać tego tematu i pragniecie przejść do działania. Macie do tego prawo ale też, musicie wiedzieć, iż robicie to na własną odpowiedzialność. Bowiem nie jestem w stanie „na czuja” określić czy komuś z Was jest to potrzebne czy też nie. A z uwagi, że zajęcia ze mną nie mają u podstaw nurtu psychodynamicznego – bo przecież nie tego od nich oczekujecie – to nie mam nawet możliwości aby sobie przez rok czy dwa słuchać o Waszej codzienności i czekać, aż się „otworzycie”.
Dlatego  jeśli nie czujecie potrzeby aby na początku omówić bardziej szczegółowo przeżyć z okresu dojrzewania i chcecie przeskoczyć ten etap, to w porządku – jednak jest to Wasza decyzja.

Natomiast tak czy siak będzie potrzebne Wasze przedstawienie ważniejszych okresów z młodości. W celu ustalenia źródła nieprawidłowych przekonań i schematów, które często prowadzą do wyolbrzymionych reakcji emocjonalnych, a także zachowań destabilizujących życie.

3. Myśli, błędne przekonania (schematy) – racjonalizacja (4-12 sesji):
– racjonalizacja negatywnych schematycznych myśli (poczuć i odczuć), a także sądów o sobie.
– odseparowanie racjonalne siebie od tych myśli i emocji, które jedynie szkodzą i obniżają samoocenę.
+ Zadania CBT oraz terapii schematów.

4. Akceptacja siebie i własnej osobowości oraz zachowań, które nie zawsze są idealne (2-3 sesje).
+ Zadania zaczerpnięte z terapii CBT.

5. Podstawowy trening umiejętności skupiania uwagi (2-4 sesje).
Na Twoje życzenie mogę przeprowadzić dłuższy trening „bycia uważnym” ale na to potrzebujesz zdecydować  się samemu.
Gdyż uważność wymaga praktyki i dużego zaangażowania w ten proces. Nie można do tego nikogo zmuszać.
Trening podstawowy jest potrzebny do dalszych etapów pracy nad zaburzeniem i konieczna jest codzienna praktyka przez cały okres trwania zajęć i dłużej.
+ Zadania zaczerpnięte z terapii ACT.

6. Ustalenie wartości i priorytetów.
+ Zadania zaczerpnięte z terapii ACT.

7. Myśli, błędne przekonania (schematy), ciąg dalszy (8-16 sesji):
– przyzwalanie i brak reakcji w obliczu wcześniej zracjonalizowanych schematycznych emocji (poczuć, odczuć), sądów o sobie i myśli,
– angażowanie się pomimo istnienia trudnych emocji i myśli w wartości i działania, które rozwiną Ciebie,
– skupianie się na tym co buduje a nie na tym co szkodzi,
– budowanie wyrozumienia dla niepowodzeń i porażek oraz samego siebie.
+ Zadania zaczerpnięte z terapii schematów oraz ACT.

8. Emocje negatywne (pojawiające się czasem pod postacią somatyczną) (3-4 sesje):
– racjonalne odniesienie,
– przyzwalanie i brak reakcji,
– oswajanie poprzez wizualizacje i umyślne prowokowanie lęku, innych emocji oraz wczuwanie się w objawy somatyczne.

9. Modyfikacje w nieprawidłowych zachowaniach (np. kompensacyjnych, unikających itp.) w oparciu o realne sytuacje życiowe (4-20 sesji):
– śledzenie różnych sytuacji, w których widoczne są nieprawidłowe przekonania, „nagięte” cechy osobowości i destabilizujące  zachowania,
– stopniowe wprowadzanie zmian w zachowaniu, aby było inne niż to szkodliwe dotychczas,
– racjonalizacja a następnie przyzwalanie na emocje i obawy powstałe lub nasilające się w wyniku prób zmian zachowania,
+ Zadania z terapii schematów i CBT.

10. Budowanie samoakceptacji poprzez wspieranie zachowań i aktywności wzmacniających wartość samego siebie (1-5 sesji).
+ Zadania własne i zaczerpnięte z terapii ACT.

11. Umiejętność wyrażania własnych potrzeb i zalążki asertywności (4-12 sesji):
– jest to nauka poprzez doświadczanie tych samych sytuacji ale praktykowanie nowych zachowań.
+ Zadania zaczerpnięte z terapii CBT oraz schematów.

b) Okres trwania zajęć:
Czas potrzebny na omówienie tej tematyki jest bardzo indywidualny i zależy od problemu oraz jego nasilenia. Dlatego trudno tu przedstawić z góry całościowy zakres czasowy. Będzie to bliżej możliwe do określenia podczas trwających już spotkań,
a na ten moment można się w przybliżeniu sugerować widełkami czasowymi podanymi w nawiasach.
Tutaj również pragnę zaznaczyć, że omówienie tematu to jedno, a wdrożenie w praktykę określonych świadomych działań to drugie.

4. Jak pracuję? Dalszy rozwój oparty na ACT i metodzie strategicznej dla osób po zaburzeniu

Z uwagi, iż przybywa osób, które czują się coraz lepiej bądź wychodzą z zaburzeń, a które mają czasem potrzebę po tym wszystkim odnaleźć się życiowo i czasem nastawić swój celownik. Postanowiłem wyjść w najbliższym czasie z ofertą wsparcia w tym temacie. Dlatego też opracuję plan i za jakiś czas go przedstawię.
Zaznaczam jednak od razu, że jestem powiązany mocno z psychologią kliniczną, a więc nie należę do tych coachów, którzy mówią np. „obniżony stan nastroju to słabość i idź na trening” itp. Bardziej to będzie miało wymiar nakierowania, ustalenia wartości, równowagi, odnalezienia się emocjonalnego w różnych sytuacjach ale już bez patologicznych emocji i zachowań.

 

 

5. Jak pracuję? Wsparcie dla psychologów

Wsparcie, konsultacje dla psychologów.

Pracując i czasami obserwując psychologów, terapeutów zauważyłem, iż wielu z nich pomimo superwizji i terapii własnej ma czasem problemy z określeniem np. czemu odczuwa negatywne emocje do danego pacjenta, bądź jak zintegrować niektóre podejścia terapeutyczne.
Postanowiłem wyjść temu naprzeciw i wskazywać schematy jakie najczęściej powstają w relacji terapeuta – pacjent oraz jakie znaczenie ma w niej osobowość i temperament, zarówno jednej jak i drugiej strony.
W pracy jako metodę wykorzystuję głownie wiedzę teoretyczną i praktyczną, o tym na jakie grupy można podzielić pacjentów i jakie problemy relacyjne mogą występować w pracy z każdą z nich. A także emocjonalny coaching, w celu lepszego rozumienia siebie i redukowania obciążeń wynikających z zajęć terapeutycznych (na ile to możliwe).

6. Odpowiedzialność za sesje

Czynniki zaangażowania i odpowiedzialności określone procentowo:

a) zaangażowanie w sesję i aktywność podczas niej:
– z mojej strony: 98 % (2 % zostawiam na czynnik ludzki),
– tyle samo wymagane jest od Ciebie podczas zajęć, oczywiście z wyrozumieniem (;p);
b) odpowiedzialność za warunki przeprowadzanej sesji:
– z mojej strony 90 % (10 % obecnie sobie odejmuję bo przyznaję uczciwie, że nadal występują problemy z terminowością),
– od Ciebie dlatego w tym zakresie także nie wymagam więcej niż od siebie. Lecz kiedy już dopracuję ten szczegół, a dopracuje na pewno…(:p);
c) odpowiedzialność za pracę podczas sesji i poza nią czyli wdrażanie wiedzy, metod i technik:
– ode mnie otrzymacie 25 % (pełnię rolę nakierowującą), 
– od Ciebie potrzeba jest  75 % i mowa tu o Twoim aktywnym wkładzie w realną pracę zarówno logiczną jak i mentalną, łącznie z wyciąganiem własnych wniosków.