Kategoria uzupełniana. Wpisy możecie znaleźć na forum.
Zaprasza: https://www.zaburzeni.pl/derealizacja-depersonalizacja-artyku.html